( NST LYRICS COMPETITION 2 ) 2019


देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली गीत संगीतका विभिन्न विधामा समर्पित सम्पुर्ण नेपाली (सर्जक/कलाकार)हरूको सृजनशील
(कलम/शब्द लेखन शैली) हरूको ससम्मानका लागि
(शब्द लेखन प्रतियोगिता)-२ गर्न लागिरहेको यहाँहरुलाई जानकारी गराउँदछौ।

यस प्रतियोगिताको नियमहरु निम्न यस प्रकार छन:
(१)तपाइँले लेखिएको गीत तयार भएपछि
nepalesest@gmail.com मा email गरेर पठाउनु पर्नेछ।

(२)तपाइँले लेखिएको शब्दहरु कसैको गीत वा सृजना संग (मिलेमा/Copy) गरिएको ठहरिएमा (NST) ले पुर्णतया अस्वीकार गर्नेछ।

(३)शब्द लेखनमा नेपाली देश भक्ति तथा नेपाल बचाऊ भाव समावेश हुनु पर्नेछ।

(४)गीत पठाउँदा आफ्नो व्यक्तिगत विवरण अनिवार्य रुपमा निम्न यस प्रकारको हुनुपर्नेछ, अन्यथा तपाईँको
(lyrics/शब्द) समावेश गरिने छैन।

Name:
Address in Nepal:
Currently:
Facebook ID:

(५) सम्पुर्ण सर्जक हरूको(Lyrics/शब्द) हरूलाई Collection गरि(Judge Round) बाट पास भएको उत्कृष्ट(शब्द/Lyric) लाई हामि हाम्रो
(NST-Official Facebook page) बाट विजेता घोषणा सहित सुचना प्रकासित गरिनेछ,
साथै छनौटमा परेको(शब्द/Lyric) लाई (NST-Official) ले विशेष ग्राह्यताका साथ गीत रेकर्डको कार्य अगाडि बढाउन सक्नेछ।

(६)(Lyrics Judgement) (NST सञ्चालक समिति) बाट हुनेछ।

नोटः(शब्द/Lyrics) पठाउनु पर्ने अन्तिम मिति:
AUGUST/15/2019/श्रावण/३०/२०७६

धन्यवाद!
(NST-OFFICIAL)

Categories: Information