Homepage

Welcome To Our Home Page

Nepalese Sing Together – NST is group of singers from all over the world who love to sing.
Our main purpose is to unite all those singers and grow together. Our slogan in nepali language is “हामी एक हौं” which means “We Are One”.

A Brief Introduction About NST

When was founded in 1st NOV 2015 , Smule wasn’t as advanced as it is now. There were no such features to communicate with others, very few nepalese users were in smule, huge lack of tracks for nepali songs and so on.

That’s why NST founder Vess Gurung took the step to unite and organize all Nepelese smule singers and created a facebook group by giving name Nepalese Smule Sing Group(NSSG). Since it was early stage, the group didn’t make progress as expected.

After that, keeping aims to give own unique identity to nepali smule users and singers, we added Rakshya Bhandari and Shanti Tamang Pakhrin as Founders and renamed the Group to Nepalese Smule Singer(NSS) .

Click here to know more about us and read special message from our founder.

NST ले बिगतका दिनहरुमा विभिन्न किसिमका कार्यक्रम हरु गर्दै आएको यहाँहरुलाई अवगत नै छ । यस पटक पनि तपाईंहरु माझ हामीले बिल्कुलै नौलो कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागेको कुरा हजुरहरु समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छौं, जसलाई हामीले “Mega Singing Competition 100k” को नाम दिएका छौं।

यस प्रतियोगिता मा NST मेम्बर लगायत देश विदेशमा रहनु हुने सम्पुर्ण सङीतप्रेमी महानुभाव हरुले आफ्नो सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ।
सहभागिता को लागी तपाइको गीतको भिडियो लाइ हाम्रो पेजको Messenger मार्फत पठाउनु पर्नेछ ।

(NST Facebook Messenger link)
http://m.me/nepaleseST

यस प्रतियोगितामा जम्मा ३ राउन्डहरु रहने छन्। प्रतियोगिता सम्बन्धि सम्पूर्ण प्रक्रिया हरु यसप्रकार छन् ।

१. पहिलो राउन्ड (Audition Round)
June 10 देखि June 20 सम्ममा सम्पुर्ण प्रतियोगी हरुले आफुलाइ मन पर्ने जुनै पनि नेपाली गीत एकल भिडियोमा गाएर हामीलाइ पठाइसक्नु पर्ने छ। र उक्त गीतको भिडियोलाई जजमेन्ट को लागि जज हरु मा पठाइने छ, र जज हरुको 70% भोट को आधरमा उक्त भिडियो लाई १ July देखि 10 July सम्ममा फेसबुक को 30% भोटिङ को लागि फेसबुक मा पोस्ट गरिने छ। र जजहरुको 70% बाट प्राप्त भएको भोट र फेसबुक बाट प्राप्त भएको भोट को आधारमा उत्कृष्ट 20 जना प्रतिस्पर्धी चयन गरिने छ।

२. दोस्रो राउन्ड (Nomination Round)
पहिलो राउन्ड बाट चयन हुनुभएका उत्कृष्ट 20 प्रतिस्पर्धी ले 11 July देखि 17 July सम्ममा जजहरु बाट प्रदान गरिएको गीत मा पुन आफ्नो प्रतिभा राख्नु पर्ने छ। र उक्त गीतको भिडियो लाई फेरि 20 July देखि 30 July सम्ममा फेसबुक मा पोस्ट गरि जजहरु 70% को भोट र फेसबुक को 30% को भोट को आधरमा फेरि उत्कृष्ट 10 जना प्रतिस्पर्धी चयन गरिने छ।

३. तेस्रो राउन्ड (Final Round)
उत्कृष्ट 10 मा पर्न सफल हुनु भएका प्रतिस्पर्धी ले फेरि 1 August देखि 10 August सम्मा जजहरु बाट दिइएको गीतमा पुन आफ्नो प्रतिभा रख्नु पर्ने छ। 11 August देखि 30 August सम्ममा उक्त भिडियो लाई हाम्रो NST को वेबसाईट मा पोस्ट गरि वेबसाईट भोटिङ ५०% र जजहरुको ५०% भोटको आधारमा 1st September मा बिजेताको घोषणा गरिने छ।

नोट : प्रथम पुरस्कार रु. ५००००, दोस्रो पुरस्कार रु. ३०००० र तेस्रो पुरस्कार रु २०००० रहनेछ।*
*पुरस्कार राशीको 10%रकम कटौती गरिनेछ ।

(Visited 21914 times, 1 visits today)